ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
   

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน
********** 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ข้อแก้ไขโรงเรียน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
เดิมลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทร สพม.3 แก้ไขเป็น ลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม.3

 

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2561

หนังสือนำ เอกสารที่นำมารายงานตัว  บันทึกขอสละสิทธิ์  

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2561

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ข.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

กาชาดจังหวัดฯ มอบทุนการการศึกษาให้นักเรียน

            วันที่ 22 สิงหาคม 2561  ที่หอประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการมอบทุนการศึกษากับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ ได้ให้การช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม และไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานใดมาก่อน ทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ชั้นประถมศึกษา จำนวน 300 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 150 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,000 บาท ในการมอบทุนครั้งนี้ นายอารักษ์  พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์  โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย