ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
   

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน
********** 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ข้อแก้ไขโรงเรียน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
เดิมลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทร สพม.3 แก้ไขเป็น ลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม.3

 

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2561

หนังสือนำ เอกสารที่นำมารายงานตัว  บันทึกขอสละสิทธิ์  

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2561

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ข.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

ศึกษาธิการภาค 1 จัดอบรมครูปฐมวัย

    

    

    

    

    

   

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561  ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ดร.พะโยม ชิณวงศ์  ศึกษาธิการภาค 1 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกำหนดเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจนโยบาย เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 13 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน รวม 150 คน