ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
โทร. 035-387405   ต่อ 14ที่ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
2 รายละเอียดตำแหน่งกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับ
3 หลักสูตรการสอบแข่งขันฯ
4 ใบสมัคร หนังสือขออนุญาตต่าง ๆ
5 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
6 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย  (17 ก.ค.61)***

 

   สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  18 - 24 กรกฎาคม 2561