แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

 

คำสั่ง

[   ] คำสั่ง      
[   ] บทสรุปผู้บริหาร คำนำ(1) 2018-04-03 10:22 42K  
[IMG] ปกแผน60 2018-04-03 10:22 31K  
[   ] ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา.pdf 2018-04-03 10:22 181K  
[   ] ส่วนที่3สาระสำคัญของแผนวิสัยทัศ พันธกิจ.pdf 2018-04-03 10:22 110K  
[   ] ส่วนที่ 4.pdf 2018-04-03 10:22 545K  
[   ] แผน 60 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด.pdf 2018-04-03 10:22 363K  

Apache/2.4.18 (