แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

     
 

 นางสำเนา พงษ์อารีย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 
     
 

 นางเบญจา แพรดำ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก งานตรวจสอบภายใน