ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   
  นางจิตรา จินตนา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 
 นางพนาวรรณ มงคลมล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   นางวัชรีย์ ยิ้มยวล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน