แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   
  นายธวัช บุญชุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 
 นางจิตรา จินตนา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   นางวัชรีย์ ยิ้มยวล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     
   นางพนาวรรณ มงคลมล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน