ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ


กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  
   
 

 นางอมร นาคธน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

 
 
 นางสาวชญามัย สุธัมรส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
   นางสาวสุพิชญา เชิดชูพงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน