ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

กลุ่มบริหารงานบุคล

กลุ่มบริหารงานบุคล

กลุ่มบริหารงานบุคล

   
   นางสมพร ไกรทัศน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
 
 นางสาววลี ชุมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
 นางศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
 นางสาวสำราญ ทับช้าง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
 
 นางสมวงษ์ ญาณธูป
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
 นางสาวศยามล กองสุทธิผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
 นางสาวฐิติรัชญา แก้วเสนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก บริหารงานบุคคล
   
   นางสาวกนกวรรณ พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก งานคุรุสภา