ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

   
 

 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก  การดำเนินงานการจัดทำแผน

 
 
 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ งบประมาณ
   นางสุภาวดี บุญแถม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก การดำเนินงานจัดทำงบประมาณ
 
 นางสาวทัศพร ตลับงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หน้าที่หลัก การดำเนินงานการจัดทำแผน
   นางสาวภัทรา สุขนิคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก จัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ
   
  นางนุกูล คงสุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก  การดำเนินงานการจัดทำแผน