ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.เอกชน


 
 
 
 
 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์  นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต พร้อมคณะ เป็นวิทยากร