ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมนักเรียนทุน มทศ.

  
 
 
 
  
 
 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนทุนฯ ที่โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จำนวน 3 ราย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ราย และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  1 ราย