ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมขับเคลื่อนความประพฤตินักเรียน

 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (FOCUS GROUP) เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน