ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต

 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  ที่ห้องประชุม ชั้น 3 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำคณะข้าราชการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต โดยจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่รับสินบน ไม่ทุจริต ไม่เพิกเฉยต่อการพบเห็นเรื่องทุจริตในหน่วยงาน และยึดหลักธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ