ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้่แจงโครงการ Coaching Teams


  
 
 
 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 นายประชุม พันธ์เรือง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประชุมชี้แจงโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดนนทรีย์  โรงเรียนวัดกอไผ่ โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ และโรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ เพื่อให้ผลการทดสอบ O-NET ในแต่ละรายวิชามีคะแนนมากกว่า ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น