ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา


 
 
 
 

             เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1