ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามมาตรการรองรับเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19


  
  
  
  
  
  
  

       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดกาเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ศธจ.พระนครศรีอยุธยา  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 สพม.3 อาชีวศึกษา กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเอกชน ร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะในครั้งนี้