ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานติดตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน


    
    

                    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการตรวจติดตาม
ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน นี้