แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64


 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อ่านสารนายกรัฐมนตรีและสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สวดคำฉันท์ระลึกคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวคำปราศรัยและมอบเกียรติบัตร/รางวัล ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย