แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ขับเคลื่อนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563   นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ   ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ และท่านผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย  ได้เดินทางมาประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ณ  กศน.ตำบลหนองน้ำใส
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา