แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการ ผู้ว่าฯ กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน


  
  
  
  
  
  
  
  

       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2562 นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ที่โรงเรียนวัดขวิด อำเภอ
บางบาล โดย นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบายและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของโรงเรียนและอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง