แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ศธภ.1 ตรวจติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  
  
  
  
  
  
  
  
         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะกรรมการจากศึกษาธิการภาค 1  ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามกับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา