แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

  
  
 
 

                        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2563 และแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1  (3 ปี บริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563