แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  
  
  
  

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เป็นคณะทำงานในครั้งนี้