แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ภารกิจ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2561

 
 
 
 
 
 

            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุดใจ  มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบโอวาทและนโยบายให้กับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6/2561 จำนวน 54 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา ภาษาไทย 14 อัตรา ภาษาอังกฤษ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคม 2 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปะ (จิตรกรรม) 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา และปฐมวัย 1 อัตรา โดยจะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562