ประกาศ/ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

1. ประกาศ
2. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. บัญชีตำแหน่งว่าโรงเรียนประถมศึกษา
5. บัญชีตำแหน่งว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา
6. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว
7. จุดอบรม
8. การเตรียมความพร้อม
9. เข้ารับการอบรม ผู้อำนวยสถานศึกษา