จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/1ePF5Pw2fpvVyCnwOJ0YE9riUywN7oqOg/view?usp=sharing