แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

ประกาศรับสมัครงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/1RX8FfxagitLvJcVovhPfO19snOWRDZ34/view?usp=sharing